[Ngày Thánh Mẫu 2018] Kiệu và Lễ Kính Thánh Cả Giuse - Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa KỳMarian Days 2018 - Procession & Solemn Mass in honor of Saint Joseph - August 1, 2018 - Carthage, MO

[Ngày Thánh Mẫu 2018] Kiệu và Lễ Kính Thánh Cả Giuse - Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ


Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes