Những bài hợp xướng đặc sắc của Ca đoàn Đồng Tâm nhà thờ Đức Bà Sài Gòn


Những bài hợp xướng đặc sắc của Ca đoàn Đồng Tâm nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: 1- Đây bà ca ngàn trùng 2- Kinh Kính Mừng 3- Từ Muôn Phương 4- Hãy Tiến Dâng 5- Tôi Vẫn Trông Cậy Vào Ngài 6 -Tán Tụng Hồng Ân

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes