THÁNH ĐAMINH NGUYỄN ĐỨC MẠO (1818 -1862 )THÁNH ĐAMINH NGUYỄN ĐỨC MẠO Hương quản hay Phó lý (1818 -1862 ) “ Sao quan lại dụ dỗ chúng tôi như vậy ? Nếu chà đạp Thánh Giá để khỏi bị bắt ,bị đánh đập ,thì chúng tôi đã làm ngay ở quê chúng tôi rồi ,dại gì phải trải qua biết bao cực khổ nơi đây .Bây giờ quan cứ làm theo ý quan ,chúng tôi không bao giờ bỏ đạo đâu. ”

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes