THÁNH ĐAMINH NGUYỄN VĂN HẠNH Linh mục ( 1772 – 1838 )THÁNH ĐAMINH NGUYỄN VĂN HẠNH Linh mục ( 1772 – 1838 ) “ Thập tự đối với chúng tôi là tượng trưng cho ơn cứu độ ,nên không ai được chà đạp ,vì đó là một trọng tội . “

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes