Thánh ca và Đời sống: Trông lên Mẹ lòng con thấy bình anThánh ca và Đời sống - Bài hát : Tình Mẹ thiết tha - Sáng tác: Vinam - Trình bày: Ca đoàn Cung Việt, TGP. Los Angeles

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes