THÁNH GIOAN LOUIS BONNARD –HƯƠNG Linh mục ( 1824 – 1852 )THÁNH GIOAN LOUIS BONNARD –HƯƠNG Linh mục ( 1824 – 1852 ) “ Tôi có ý thương dân ,chắng phải là có ý làm hại cho họ,mà tôi ở bên tây sang ,phần tôi còn thương dân như thế ,phương chi các quan là quan phụ mẫu dân phải thương hơn nữa “

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes