THÁNH LAUREN-SÔ NGUYỄN VĂN HƯỞNG Linh mục ( 1802-1856)THÁNH LAUREN-SÔ NGUYỄN VĂN HƯỞNG Linh mục ( 1802-1856) “Chúng tôi chỉ xúc dầu Thánh trên mắt ,mũi miệng ,và tay chân để xin Chúa tha các tội mà bệnh nhận đã dung chúng để phạm tội . Còn với tổ tiên ông bà,chúng tôi hằng cầu nguyện và làm những việc lành phúc Đức “

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes