Thánh Lễ Kính Thánh Đaminh Bổn Mạng Giáo Phận và Dòng Đaminh, diễn ra tạ Nhà Thờ Chính tòa Giáo Phận Lạng Sơn - Cao Bằng


Thánh Lễ Kính Thánh Đaminh Bổn Mạng Giáo Phận và Dòng Đaminh, diễn ra tạ Nhà Thờ Chính tòa Giáo Phận Lạng Sơn - Cao Bằng

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes