Thánh lễ trọng Mừng Kính Anphongsô Maria Liguori - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn 01/08/2018


Thánh lễ trọng Mừng Kính Anphongsô Maria Liguori - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn 01/08/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes