THÁNH LUCA VŨ BÁ LOAN Linh Mục ( 1756 – 1840)THÁNH LUCA VŨ BÁ LOAN Linh Mục ( 1756 – 1840) “ Phúc tử vỉ Đạo tôi ước ao đã lâu ,mà bây giờ đã gần được thì lấy làm mừng rỡ lắm .”

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes