THÁNH SIMON PHAN ĐẮC HÒA Trùm họ và Lang y ( 1787 -1840)THÁNH SIMON PHAN ĐẮC HÒA Trùm họ và Lang y ( 1787 -1840) “Chúng ta có sống là sống cho Chúa ,mà có chết cũng là chết cho Chúa “ ( Rm 14 ,8)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes