THÁNH TÔ-MA NGÔ TÚC KHUÔNG Linh Mục ( 1780-1860)THÁNH TÔ-MA NGÔ TÚC KHUÔNG Linh Mục ( 1780-1860) "Đạo công giáo không những cấm các tín hữu chống đối triều đình ,mà còn khuyến khích họ cầu nguyện và góp phần xây dựng quê hương an ninh thịnh vượng "

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes