THÁNH VINH SƠN NGUYỄN THẾ ĐIỂM Linh Mục ( 1761 -1838)THÁNH VINH SƠN NGUYỄN THẾ ĐIỂM Linh Mục ( 1761 -1838) “ Xin quan thương tình ,miễm chấp mà tha cho họ được về ,còn tôi , tôi xin nhận tất cả trách nhiệm.”

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes