Thế Giới Nhìn Từ Vatican 30/08/2017: Kinh hoàng - Nguyên Sứ thần tại Mỹ xin ĐTC từ chức• Diễn từ của Đức Thánh Cha với các Giám Mục Ái Nhĩ Lan • Lễ nghi tạm biệt Ái Nhĩ Lan • Cảm tưởng của danh ca Andrea Bocelli khi hát tại cuộc gặp gỡ thế giới các gia đình ở Dublin • Hậu quả bi đát của Phúc trình Pennsylvania: linh mục hiền lành thánh thiện bị đánh bất tỉnh trong phòng thánh • Giám Mục Anh đề nghị Đức Thánh Cha triệu tập khẩn cấp Thượng Hội Đồng Giám Mục về tội ác lạm dụng tính dục • Đức Cha Robert Morlino nói: Căn nguyên của các cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục là thứ văn hóa đồng tính • Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nhận định về chuyến tông du Ái Nhĩ Lan của Đức Thánh Cha

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes