Thánh lễ Chúa Nhật XIX Thường Niên B (Ga 6_41-51): 06g 30 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 12/08/2018"Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." (Ga 6, 51) Chúa Nhật XIX Thường Niên B (Ga 6_41-51): 06g 30 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn dcctvn.org 12/08/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes