Thánh lễ Chúa Nhật XVIII Thường Niên B Ga 6_24-35: 08g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 05/08/2018Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật XVIII Thường Niên B Ga 6_24-35: 08g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 05/08/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes