Thánh Lễ Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang lúc 22h30' ngày 14.08.2018Trực tiếp: Thánh Lễ Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang lúc 22h30' ngày 14.08.2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes