VUI SỐNG TIN MỪNG - Mẹ đầy ân sủng và có Chúa ở cùng – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCTBài chia sẻ về Mẹ Maria, Mẹ đầy ân sủng và có Chúa ở cùng – Nhà Thờ Chợ Đũi, thứ tư 8.8.2018 – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes