Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico ngày 13.09.2018: "Lòng thương xót là kiểu sống của người Ki-tô hữu"


Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico ngày 13.09.2018: "Lòng thương xót là kiểu sống của người Ki-tô hữu"

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes