CHƯƠNG TRÌNH VỌNG THỨC - Lm. Gioan Phanxico Vũ Thế Toàn S.J:
CHƯƠNG TRÌNH VỌNG THỨC - Lm. Gioan Phanxico Vũ Thế Toàn S.J:

1. Màu Nhiệm Thánh Giá. 

2. Vấn nạn Lạm Dụng Tình Dục làm rung chuyển Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes