Giải Đáp Mục Vụ: "Thảo kính với cha mẹ, nói dễ khó làm" - LM. Giuse Phạm Quốc VănGiải Đáp Mục Vụ Những vấn đề liên quan đến điều răn thứ 4 - Thảo kính cha mẹ Linh Mục Giuse Phạm Quốc Văn Điều hợp: Kim Thuý

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes