Giảng lễ Chúa Nhật XXV Thường Niên (Mc 9_29-37): 17g 00 – Lm JB Lê Đình Phương CSsR 23/09/2018Giảng lễ Chúa Nhật XXV Thường Niên (Mc 9_29-37): 17g 00 – Lm JB Lê Đình Phương CSsR 23/09/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes