Giáo Hội Năm Châu 03/09/2018: Điện tặc Nga tấn công Tòa Thượng Phụ Constantinope• Thêm một linh mục bị giết tại Mễ Tây Cơ • Điện tặc Nga tấn công vào Tòa Thượng Phụ Constantinope • Tổng thống Nam Dương kêu gọi người Công Giáo hãy giúp bảo tồn tính đa dạng cho xã hội Indo • Đức Thánh Cha kính viếng hai thánh tượng Đức Mẹ tại hai ngôi thánh đường, khi Ngài về lại Rome • Hội nghị gia đình thế giới tiếp theo sẽ được tổ chức tại Rome vào năm 2021 • Đức Thánh Cha Phanxicô nhận xét: Tôi đã tìm thấy rất nhiều niềm tin tại đất nước Ireland! • Tình hình tự do tôn giáo tại Á Châu càng ngày càng tệ hại • Khuynh hướng của các Giám Mục Mỹ là yêu cầu mở một cuộc Thanh Tra Tông Tòa

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes