Lm Fx. Vũ Thế Toàn chia sẻ về một Bà Mẹ Công GiáoLm Phanxicô Vũ Thế Toàn, với phong cách nói chuyện linh hoạt và vui tươi, đã chia sẻ và giải đáp các thắc mắc của các Bà Mẹ Công giáo về phụng vụ, về đời sống hôn nhân... tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn trong ngày 28-08-2018.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes