Lời Hằng Sống Thứ Bảy 08.09.2018: SINH NHẬT CỦA MẸ, TA NÊN TẶNG GÌ?Lời Hằng Sống Thứ Bảy 08.09.2018 SINH NHẬT CỦA MẸ, TA NÊN TẶNG GÌ? Linh mục Giuse Nguyễn Khánh Sơn, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes