Lời Hằng Sống Thứ Tư 06.09.2018: HÃY CÚI MÌNH XUỐNG ĐỂ PHỤC VỤ THA NHÂNLời Hằng Sống Thứ Tư 06.09.2018 HÃY CÚI MÌNH XUỐNG ĐỂ PHỤC VỤ THA NHÂN Linh mục Giuse Nguyễn Khánh Sơn, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes