Ngày 04 - 09: Thánh Giuse Hoàng Lương CảnhNguồn: WGPSG: Ngày 04 - 09: Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh Trích Hạnh các Thánh Tử Đạo Việt Nam do Hội Đồng Giám Mục Việt Nam phát hành. Chủ biên: Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes