THÁNH ĐAMINH ĐINH ĐỨC MẬU Linh Mục ( 1794 – 1858 )THÁNH ĐAMINH ĐINH ĐỨC MẬU Linh Mục ( 1794 – 1858 ) “ Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp ,đã chạy hết chặng đường và giữ vững Đức Tin ( 2Tm4,7)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes