Thánh Đaminh Nguyễn Huy Nguyên Chánh trương và lương y (1800-1862)


Thánh Đaminh Nguyễn Huy Nguyên Chánh trương và lương y (1800-1862) " Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất ,còn ai liều mạng sống mình vì Thầy ,thì sẽ tìm được mạng sống ấy " (Mt 16,25)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes