THÁNH GIUSE NGUYỄN ĐÌNH NGHI Linh Mục ( 1793 - 1840 )THÁNH GIUSE NGUYỄN ĐÌNH NGHI Linh Mục ( 1793 - 1840 ) " Bẩm ông lớn chúng tôi xin ông lớn một lát gươm "

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes