Thánh Giuse Phạm Trọng Tả Chánh tổng (1800 - 1959)Thánh Giuse Phạm Trọng Tả Chánh tổng (1800 - 1959) "Mình quên nợ người Chúa quên tội mình "

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes