THÁNH JERONIMO HERMOSILLA –VỌNG (LIÊM ) Giám mục dòng Đaminh (1800-1861)THÁNH JERONIMO HERMOSILLA –VỌNG (LIÊM ) Giám mục dòng Đaminh (1800-1861)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes