Thánh lễ Mừng Trung Thu - Thiếu Nhi Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, DCCT Sài Gòn lúc 18h00 ngày 24.09.2018“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng.” (Mt 19, 14) Thánh lễ Mừng Trung Thu - Thiếu Nhi Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sai Gòn 24/09/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes