Thánh Phanxico Xavie Hà Trọng Mậu 1790-1839Thánh Phanxico Xavie Hà Trọng Mậu Thầy giảng 1790-1839) " Xin Cha thương nhận con làm môn đệ ,để con cùng được chết vì đạo như cha cho tròn Đức Tin "

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes