THÁNH PHÊ-RÔ ĐOÀN CÔNG QUÝ - Linh Mục (1826 -1859)THÁNH PHÊ-RÔ ĐOÀN CÔNG QUÝ - Linh Mục (1826 -1859) " Dầu Trăng trói gông cùm tù rạc Chén ngục hình xiềng tỏa chi nể Miễn vui lòng cam chịu một bề Cho trọn đạo trung thần hiếu tử "

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes