Thánh An- tôn Nguyễn Hữu Quỳnh ( Năm )Trùm họ (1768-1840)Thánh An- tôn Nguyễn Hữu Quỳnh ( Năm )Trùm họ (1768-1840) " Nếu bà và các con không đồng ý cho tôi lấy của nhà giúp người ,tôi sẽ đi vay mượn hoặc làm thuê ,kiếm tiến giúp họ "

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes