Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật XXIII Thường Niên B: 15g 30 (lễ Thiếu Nhi) - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 9/9/2018Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật XXIII Thường Niên B: 15g 30 (lễ Thiếu Nhi) - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 9/9/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes