Trực tiếp: Thánh Lễ Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 01/09/2018 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài GònTrực tiếp: Thánh Lễ Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 01/09/2018 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes