Thánh Lễ Trung Thu - Trung tâm truyền giáo Pleikly, Gp.Kontum 22/09/2018"Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy" (Mc 9,37) Thánh Lễ Trung Thu - Trung tâm truyền giáo Pleikly 22/09/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes