Bài giảng của ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn tại Đền Thánh Tử Đạo Phêrô Lê Tuỳ ngày 05.10.2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes