Bài giảng của Lm. Antôn Đặng Hữu Nam trong thánh lễ cho TNLT Lê Đình Lượng 18.10.2018Bài giảng của Lm. Antôn Đặng Hữu Nam trong thánh lễ cho TNLT Lê Đình Lượng 18.10.2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes