Bài giảng của Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, ngày Khánh nhật Truyền giáo tại Giáo họ Trà Đông

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes