BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 14 - 16/10/2018BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 14 - 16/10/2018 Những bản tin sẽ phát: 1 Phái đoàn TGP Huế lên đường hành hương Đất Thánh Israel 2 Đền Thánh Bãi Dâu: Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima 3 Đại Chủng Viện Bùi Chu tĩnh tâm năm 4 Đền Thánh Hải Dương: Thánh lễ đầu tiên tại Nhà Nguyện Kính Lòng Thương Xót Chúa

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes