Cầu nguyện với cộng đoàn TAIZÉ: Đức Maria, Nữ Vương Mân CôiNguồn: WGPSG vào lúc 19g30 ngày 03-10-2018 tại Nhà nguyện cổ Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn sẽ diễn ra buổi cầu nguyện với những bài hát từ Cộng đoàn TAIZÉ với chủ đề Đức Maria, Nữ Vương Mân Côi. do nhóm Nhóm Cầu Nguyện Mạc Ty Nho phụ trách.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes