Thánh lễ Chúa Nhật XXIX Thường Niên B (Mc 10_35-45): 15g 30 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn


“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16, 15) Chúa Nhật XXIX Thường Niên B (Mc 10_35-45): 15g 30 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 21/10/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes