Giảng lễ Chúa Nhật XXVII TN B_ Đức Mẹ Mân Côi: 08g 00 – Lm JB Lê Đình Phương CSsR 07/10/2018Giảng lễ Chúa Nhật XXVII TN B_ Đức Mẹ Mân Côi: 08g 00 – Lm JB Lê Đình Phương CSsR 07/10/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes