Giảng lễ Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B (Mc 10_17-30): 8g 00 – Lm Paul Lưu Quang Bảo Vinh CSsRGiảng lễ Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B (Mc 10_17-30): 8g 00 – Lm Paul Lưu Quang Bảo Vinh CSsR

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes