Lời Hằng Sống Chúa Nhật 21. 10. 2018 KHIÊM NHƯỜNG PHỤC VỤ VÀ TRUYỀN GIÁOLời Hằng Sống Chúa Nhật 21. 10. 2018 KHIÊM NHƯỜNG PHỤC VỤ VÀ TRUYỀN GIÁO Linh mục Tôma Trương Đình Sơn, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes