Lời Hằng Sống Thứ Hai 01.10.2018: NGHỊCH LÝ LỚN – NHỎLời Hằng Sống Thứ Hai 01.10.2018 NGHỊCH LÝ LỚN – NHỎ Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes