Lời Hằng Sống Thứ Sáu 19. 10. 2018: TIN TƯỞNG PHÓ THÁC VÀO CHÚALời Hằng Sống Thứ Sáu 19. 10. 2018 TIN TƯỞNG PHÓ THÁC VÀO CHÚA Linh mục Tôma Trương Đình Sơn, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes